Tarixi Sənədlər 

Azərbaycan Bəhailərin Sənədləri 1880-ci dən 1992-ci ilə 

© 2016 - Dan Yerinin Şəfəqləri,

Azərbaycan Bəhailəri Milli Ruhani Məhfilinin Qərarı İlə Nəşr Olunmuşdur