Foto Qalereya Iki 

Həzrət Bəhaullahın Zühuru 1852-inci 1892-inciyə 

© 2016 - Dan Yerinin Şəfəqləri,

Azərbaycan Bəhailəri Milli Ruhani Məhfilinin Qərarı İlə Nəşr Olunmuşdur