Foto Qalereya Iki 

Həzrət Bəhaullahın Zühuru 1852-inci 1892-inciyə