Foto Qalereya Üç 

Həzrət Əbdül-Bəhanın Zamanı 1892-cidən 1921-ci illərdə 

© 2016 - Dan Yerinin Şəfəqləri,

Azərbaycan Bəhailəri Milli Ruhani Məhfilinin Qərarı İlə Nəşr Olunmuşdur