Foto Qalereya Altı 

Bəhai İcması H. Əliyevin Zamanı (1969-1982) 

© 2016 - Dan Yerinin Şəfəqləri,

Azərbaycan Bəhailəri Milli Ruhani Məhfilinin Qərarı İlə Nəşr Olunmuşdur