Foto Qalereya Yeddi 

Azərbaycan Bəhailərin Fəaliyyəti 1982-ci ildən 1992-ci ilə 

© 2016 - Dan Yerinin Şəfəqləri,

Azərbaycan Bəhailəri Milli Ruhani Məhfilinin Qərarı İlə Nəşr Olunmuşdur