Foto Qalereya Səkkiz 

Bəhai İcmasının Yenidən Dirçəliş 1992-2001-inciyə 

© 2016 - Dan Yerinin Şəfəqləri,

Azərbaycan Bəhailəri Milli Ruhani Məhfilinin Qərarı İlə Nəşr Olunmuşdur