Bu saytın 9 fotoqalereyası var və Yeni Zühurun aşkara çıxdığı dövrdən bu günə qədərki dövrdə Azərbaycan Bəhai İcmasını təmsil edir. Xahiş edirik, qalereyalara daxil olun və əcdadlarınızı tapın. Sayta hər an yeni şəkillər əlavə olunmaqdadır. Əgər evdə qədim şəkilləriniz varsa, o şəkli, oradakı şəxslər haqqında məlumatı və şəklin tarixçəsini yazıb bizim email ünvanımıza göndərin. Azərbaycan Bəhailəri Milli Məhfilinin İşçi Qrupu bu şəkilləri araşdıracaq, etibarlılığı təsdiq edildikdən sonra sayta əlavə edəcəkdir. Azərbaycanda bəhailər və Bəhai ailələri bizim bildiyimizdən xeyli çoxdur, lakin SSRİ dövründə insanları o qədər sıxışdırmışdılar ki, onlar nəinki kitabları, hətta şəxsi şəkilləri və digər tarixi faktları saxlamaqdan qorxurdular. Lakin siz qorxmayın! Necə ki babalarınız qorxmadı. Canı verdilər, lakin Cananı vermədilər. Bu gün biz onların ecazkar və əzəmətli ruhlarına alqış deyirik ki, qoruduqları o ruhun hesabına sizlər qaldınız, geri durmadınız.  Bu millətin əbədiyyətə qədər fəxri olaraq qalın!

Qalereya 2

Bəhailik Dövru

Qalereya 3

Əbdül-Bəha Dövrü

Qalereya 4

Şövği Əffəndi

Qalereya 5

Ədalət Evin Təsisi

Qalereya 6

Əlieyvin Dövrü

Qalereya 7

1982-1992

Qalereya 9

İcma 5-ci Epoxda

Qalereya 8

Yenidən Dirçəliş

Dan Yerinin Şəfəqləri
Mündəricatı

Müəllifin Müqəddiməsi  

Birinci Fəsil  

İkinci Fəsil   

Üçüncü Fəsil      

Dördüncü Fəsil   

Beşinci Fəsil    

Altıncı Fəsil 

Yeddinci Fəsil

Səkkizinci Fəsil    

Doqquzuncu Fəsil     

Onuncu Fəsil     

On Birinci Fəsil   

On İkinci Fəsil     

On Üçüncü Fəsil  

On Dördüncü Fəsil   

On Beşinci Fəsil     

On Altıncı Fəsil      

On Yeddinci Fəsil  

On Səkkizinci Fəsil  

On Doqquzuncu Fəsil  

İyirminci Fəsil      

İyirmi Birinci Fəsil   

İyirmi İkinci Fəsil   

İyirmi Üçüncü Fəsil   

İyirmi Dördüncü Fəsil  

İyirmi Beşinci Fəsil    

İyirmi Altıncı Fəsil   

Nakhjavani

Dan Yerinin

Şəfəqləri

 

Axtardılar

Tapdılar

İnandılar

və Sabit Qaldılar...

Tarixi sənədlərə istinad edərək, belə bir fakt təsdiq olunmuşdur ki, 1850-ci illərdə Azərbaycanda on minlərlə yerli camaat müxtəlif rayon və şəhərlərdə Yeni Zühurun Müjdəsini qəbul etmişdi. Böyük ehtimalla, sizin əcdadlarınız da Bəhai olublar. Əgər evdə qədim şəkilləriniz varsa, babalarınızın qəbir daşlarının üzərində "9" rəqəmi və ya "9 künclü ulduz" varsa, amma dəqiq bilmirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlamağınızı xahiş edirik. Bu sayt onların əzəmətli ruhlarına həsr olunur! Aşağıdakı heyrətamiz hekayə ürəyi riqqətə gətirir! Bir dəfə, 2008-ci ilin sonlarnda Bakı Bəhai Mərkəzinə Rövşən adlı bir vətəndaş zəng elədi və dedi: "Axşam babamı yuxuda görmüşəm, o mənə dedi ki, “Gədib onu axtarım və tapım. Vaxt azdır.” O yuxudan ayılmış və bu qəribə yuxunu və babasının ondan da qəribə istəyini anlamamışdı. Rövşən müəllim deyirdi ki, o daha yata bilməmiş....

davamı