Foto Qalereya Bir 

Həzrət Babın Hərəkatı 1844-ci ildən 1852-ci illərə 

© 2016 - Dan Yerinin Şəfəqləri,

Azərbaycan Bəhailəri Milli Ruhani Məhfilinin Qərarı İlə Nəşr Olunmuşdur