Foto Qalereya Bir 

Həzrət Babın Hərəkatı 1844-ci ildən 1852-ci illərə