Foto Qalereya Dord 

Həzrət Şövqi Əfəndinin Zamanı 1921-cidən 1957-ci illərə