Foto Qalereya Dord 

Həzrət Şövqi Əfəndinin Zamanı 1921-cidən 1957-ci illərə 

© 2016 - Dan Yerinin Şəfəqləri,

Azərbaycan Bəhailəri Milli Ruhani Məhfilinin Qərarı İlə Nəşr Olunmuşdur